Roman Křelina 12. 2. 2016

Výtvarný svět dneška může se mnohým jevit poněkud nepřehledným, zmateným či dokonce chaotickým. Přesto v oné kakofonii různorodých barev a tvarů bezpochyby najdeme tvůrce, vyznávající pravé poctivé řemeslo. Tvůrce, z jejichž děl sálá vitalita, elán a ničím neředěná radost z tvorby. Právě tyto atributy v sobě spojuje malíř, grafik a sochař Roman Křelina, který k nám zavítal do páteční Zpovědnice. Dokonce s sebou přinesl několik vlastních obrazů k uspokojení zvědavosti návštěvníků. Plátna rozestavěná v prostoru kavárny vytvořila stylovou kulisu pro umělecky zaměřené povídání. Roman je člověk výsostně introvertní, skromný a tichý. Bylo tedy velkým otazníkem, jak se postaví k debatě u rétorského stolku. Zahájení se zhostil výjimečně Radovan, po něm zakrátko vystoupil Martin a po letmém úvodním monologu vyzval svého hosta k rozhovoru, jenž se od samého začátku nesl na mírné vlně společného rozjímání o malbě, malířích, bohémství, osobním přístupu a odpovědnosti, experimentování a hledání nových směrů na krásné a zároveň těžko definovatelné cestě nezbadatelným světem výtvarného umění. Roman překvapil. Hovořil jasně a kliduplně, dokonce si neodpustil žertovné poznámky pro odlehčení. Inspirace a múzy představují vpravdě široké téma, z něhož pramení bezpočetné množství nejrůznějších asociací.

S Romanem jsme však peřejemi hovoru proplouvali hladce a nenuceně, neopomněli jsme zmínit jeho současnou činnost chomutovského galeristy, studentská léta či pedagogické zkušenosti. Než se kdokoliv nadál, stanuli jsme před prahem hodinové diskuse. Doufáme a věříme, že Vás další díl Zpovědnice obohatil a snad i pootevřel dveře třinácté komnaty, kam se utíkají lidské představy, sny a vize, dveře do fantastického ateliéru, jemuž říkáme umění.

Fotogalerie >>>

Kontakt

Zpovědnice Radovana Smokoně a Martina Jáchyma Radovan Smokoň 730 127 756,
Martin Jáchym 733 218 293
radovan.smokon@scenerie.cz nitram.joachym@seznam.cz