Lukáš Jabůrek 21. 10. 2016

V sychravém podzimním počasí si do Zpovědnice našel cestu vzácný host, sklářský designér a umělecký ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek. Vést legendární, světově proslulou sklárnu, dohlížet na její soukolí, zodpovídat za současný umělecký vývoj a k tomu vycházet vstříc poptávkám trhu není jistě nic snadného. Lukáš však sklem žije. Skrze prizmata světelných odstínů, skrze pestrobarevné skleněné kaleidoskopy nahlíží na svět kolem sebe optikou pravého mistra. Z jeho práce čiší jistota smíšená s originalitou a prvotřídním řemeslem. O tom jsme se ostatně mohli přesvědčit z "instruktážních" videí, fotografií, naživo jsme si prohlédli (odvážlivci též hapticky prozkoumali) vybrané exponáty, které s sebou Lukáš na ukázku přivezl.
Říká se, že pokora je jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu. Lukáš Jabůrek toto beze zbytku potvrzuje. Při svém vyprávění neopomněl vyzdvihnout kolektivní práci svých kolegů, o ostatních výtvarnících či sklářských veličinách se vyjadřoval s úctou a sympatickou skromností. Za člověka vedle slov vypovídá také kvalita jeho díla, které je v Lukášově případě velmi progresivní a inovativní a nic nenasvědčuje tomu, že by se mu chtělo ustrnout. Za Zpovědnici upřímně přejeme, aby si výrobky sklárny Moser a Lukáše Jabůrka nacházely nové a nové nadšené obdivovatele, nadále obohacovaly křehkou pokladnici světového skla a přinášely lidem radost.

Fotogalerie >>>

Kontakt

Zpovědnice Radovana Smokoně a Martina Jáchyma Radovan Smokoň 730 127 756,
Martin Jáchym 733 218 293
radovan.smokon@scenerie.cz nitram.joachym@seznam.cz