Jiří Černer 13. 1. 2016

O tom, že skautské zásady nejsou jen výsadou dávné minulosti, nás do lednové Zpovědnice přišel přesvědčit vedoucí turistického oddílu Stopaři Jiří Černer. Zarputilý zálesák a introvert, uvyklý naslouchat spíše než ruchu velkoměsta malebným symfoniím divoké přírody, jako by vystoupil z románu Jaroslava Foglara, kde hlavní roli vedle známých hrdinů hraje čest, přátelství, láska k přírodě, soudržnost, úcta a zdravé vlastenectví. Tedy přednosti, jež utvářejí ideu pravého skautingu a jež je nutno napříč časem stále aktualizovat. Pro Jiřího "Červenáčka" Černera stala se účast v diskusní talk show premiérou, přesto nejevil známky nervozity a poctivě odpovídal na četné Martinovy dotazy. Práce s mládeží, daleké pěší tůry, tábory, noční výsadky a další témata spojená s životem nefalšovaného zálesáka představovala hlavní páteř hodinového rozhovoru, v němž se host projevil jako disciplinovaný člověk neochvějných názorů, VŽDY PŘIPRAVEN sdílet je s ostatními. Po chvíli bylo všem přítomným jasné, že Jiří významnou cenu Jirky (jak symbolické..) nepřevzal na liduplném jirkovském náměstí náhodou. Svými slovy a postojem demonstroval, že skaut není termínem minulosti a že "turistou" nutně nemusíme nazývat pouze jedice obtěžkaného fotoaparátem a touhou po vizuálních úlovcích. A zachová-li si stejné nadšení pro věc, nemusíme se strachovat o budoucnost junáctví, ať už ho vnímáme jako odkaz dobrodružně založených předků či jako vnitřní, humanisticky orientované přesvědčení.

Kontakt

Zpovědnice Radovana Smokoně a Martina Jáchyma Radovan Smokoň 730 127 756,
Martin Jáchym 733 218 293
radovan.smokon@scenerie.cz nitram.joachym@seznam.cz