Hana Krejčová 11. 3. 2016

Zavítáte-li na zámek Jezeří, zcela jistě zůstanete stát v němém úžasu nad kontrastem dvou naprosto odlišných světů. Na jedné straně skvoucí perla historie, jejíž svit v sobě nese zakódované archivní poselství dávných epoch, na straně druhé robrázděná tvář krajiny opanované velkorypadly a těžkou těžební technikou. Jako byste se octli na jakémsi rozhraní mezi krásnem a bizarností, kde se střetává hudba kultivovanosti s nekompromisní industriální kakofonií. A jaký je život v těchto podmínkách? O tom nám do výroční Zpovědnice přišla povyprávět kastelánka zámku Jezeří Hana Krejčová. Žena, pro níž je zámek více než významným historickým artefaktem, totiž srdeční záležitostí. Od prvních slov bylo jasné, že Hana je člověkem na správném místě. Nejenže navazuje na odkaz múzického údobí renesance, kdy Jezeří vzkvétalo nejvíce a těšilo se návštěvám významnývh osobností, ještě přitom však stíhá "bojovat" proti mašinérii důlní těžby se zarputilostí téměř nevídanou. Dle jejích vlastních slov je krajina živým světem, s nímž jsou spojeny lidské kořeny a příběhy. Myšlenky věru ušlechtilé, které je nutno šířit, ochraňovat a hájit. Přejeme Hance, ať ji práce a život na zámku přinese co nejvíce radosti a potěšení i přes občasné přeháňky osudu. Její poutavé vyprávění doznívalo celý večer, stejně jako řinčení sklenic doprovázející první výročí Zpovědnice.

 

Fotogalerie >>>

Kontakt

Zpovědnice Radovana Smokoně a Martina Jáchyma Radovan Smokoň 730 127 756,
Martin Jáchym 733 218 293
radovan.smokon@scenerie.cz nitram.joachym@seznam.cz