Blanka Pittnerová 18. 3. 2015

Z Boleboře k nám do Zpovědnice zavítala homeopatka, bylinářka a příležitostná fotografka Blanka Pittnerová, která tentokráte usedla do horkého křesla naproti Martinovi. Mohlo by se zdát, že alternativní léčitelství je oborem nenabízejícím příliš mnoho prostoru humoru a legraci, opak byl však pravdou. Hovor plynul od samého počátku velmi nenuceně, stejně tak uvolněně působily Blančiny odpovědi, dotýkající se i poměrně závažnějších společensko-filosofických témat. Blanka potvrdila, že je skutečným ztělesněním báby kořenářky. Její řeč v sobě shrnovala tresť lidové moudrosti a životních zkušeností, o nichž se nebála bez obalu mluvit. Konverzaci opět dokreslovala projekce fotografií, mezi nimiž dominovala panoramata bolebořské krajiny. Překvapivě se dostalo i na otázky z publika, kde z ruky do ruky kolovaly knihy, v kterých mohli zájemci objevit spoustu zasvěcujících informací a přiblížit se tak legendami opředenému světu pohanských tradic a zvyklostí, světu přírodního léčitelství.

Fotogalerie

Kontakt

Zpovědnice Radovana Smokoně a Martina Jáchyma Radovan Smokoň 730 127 756,
Martin Jáchym 733 218 293
radovan.smokon@scenerie.cz nitram.joachym@seznam.cz