Akademický malíř Kamil Sopko 17. 6. 2015

Akademický malíř Kamil Sopko je osobností, která se natrvalo zapsala nejen do dějin chomutovského výtvarnictví - svou stopu zanechal rovněž jako výtečný, ve své době nekonvenční pedagog. Jeho stále vitální, magnetické charisma přilákalo do Café Atria dav horlivých posluchačů, takže krátce před zahájením byla všechna místa obsazena. Martin s mistrem skrze volně plynoucí dialog otevírali pomyslné dveře do minulosti. Pan Sopko vzpomínal na nejranější začátky, na léta učňovská, kdy se coby elév setkal s vlivy světového malířství, z mlhavého éteru času vyvolával zásadní okamžiky svého tvůrčího života. Při tom všem si počínal jako moudrý čaroděj, doprovázející proud slov rozmáchlými gesty, což místy málem nevydržel malý gracilní stolek. Právě entuziasmus, jemnocit a vášeň představovaly úhlavní atributy, jimiž Sopko opanoval večer. Zároveň v sobě nezapřel rozeného pedagoga, pro nějž je hledání harmonie, krásy a mravní čistoty stejně důležité v životě i v tvorbě. Diskusí se proplétaly mistrovy úvahy nad vlastními díly, která zasvěceně odprezentoval před posluchači. Komu byly doposud vzdáleny rozličné směry výtvarného vyjádření, tomu pan Sopko vyjevil encyklopedii umění v kostce. Je obdivuhodné, že mistr vydržel bez přestávky hovořit celé dvě hodiny. Jeho účast ve Zpovědnici stala se milou tečkou před prázdninami.

Fotogalerie >>>

Článek>>>

Kontakt

Zpovědnice Radovana Smokoně a Martina Jáchyma Radovan Smokoň 730 127 756,
Martin Jáchym 733 218 293
radovan.smokon@scenerie.cz nitram.joachym@seznam.cz